Spring naar inhoud

Tiny House Movement

De Tiny House Movement komt oorspronkelijk uit Amerika. Door de financiële crisis en de tendens van ‘steeds groter, duurder en meer’ is daar een tegenbeweging ontstaan die  klein en simpel leven en wonen stimuleert. Het achterliggende idee van Tiny Houses is dat economische groei niet eeuwig kan doorgaan en niet de juiste oplossing is voor een leefbare wereld. Steeds meer en duurdere spullen willen hebben maakt dat je steeds meer en harder moet werken dus steeds minder tijd over houdt. Je wordt door de consumerende maatschappij steeds onvrijer en er lijkt geen grens te zijn. Ook is de economische groei en wegwerpmaatschappij slecht voor het milieu en de aarde.

De Tiny House Movement wil mensen stilzetten bij bewust leven. Wat heb je nu werkelijk nodig om een fijn en gelukkig leven te leiden? Meer is niet altijd beter. Sterker nog, met minder spullen en minder vaste lasten, kun je een veel vrijer en authentieker leven leiden. Je houdt tijd en geld over om te investeren in activiteiten die jij echt belangrijk vindt. Ook stimuleert een Tiny House tot bewuster leven met duurzamere keuzes.

Ook in Nederland heeft de Tiny House Movement voet aan de grond. Tiny House Nederland is een samenwerkingsverband die deze nieuwe woonvorm willen promoten en onderzoeken. Ze organiseren onder andere informatieavonden en workshops.