Spring naar inhoud

Corrigeren en redigeren

Als freelancer schrijf ik teksten in opdracht. Maar ik schrijf niet alleen zelf teksten; ik kan je ook helpen bij het verbeteren van jouw eigen teksten.

Tekstcorrectie

Heb je zelf een blog, artikel, scriptie, nieuwsbrief of flyer geschreven maar wil je er zeker van zijn dat deze foutloos en correct geschreven is? Als taalnazi en grammaticale muggenzifter help ik graag met het kritisch doorlezen en nalopen van jouw tekst. Hierbij kijk ik naar eventuele fouten in de spelling en grammatica maar kan ik ook aandacht geven aan de stijl en vormgeving. Zo weet je zeker dat jouw teksten foutloos zijn en goed lopen.

Tekstredactie

Wanneer je wilt dat ik dieper naar de inhoud van de teksten kijk, kan ik je geschreven stukken ook redigeren. Hierbij besteed ik naast grammatica en spelling ook kritische aandacht aan de stijl en inhoud van het stuk: komt de inhoud van het stuk over? Is het zo geschreven dat het aansluit bij de doelgroep? Is het niet te saai of juist te gemaakt hip geschreven? Ook zorg ik ervoor dat jouw verzameling geschreven teksten samen één geheel vormen, in dezelfde sfeer en stijl. Ik redigeer losse teksten maar heb ook ervaring met de eindredactie van een non-fictie boek.

Samenwerken?

Leuk! 🧡 Stuur me een berichtje met je wensen, dan laat ik snel wat van me horen!